Daily News

 • 18
 • Sep
SINDHANUR RURAL PS CR.NO 131/2019 U/S 279,304(A)283 IPC
 •  2019-09-18

 •  ಸಿಂಧನೂರು-ಬಪ್ಪೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೇವರಗುಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಠಾಣೆಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ.
 • 18
 • Sep
MUDGAL PS CR.NO 114/2019 U/S 363 IPC
 •  2019-09-18

 •  ಅಡವಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಠಾಣೆಯಿಂದ 10 ಕೀ. ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • 17
 • Sep
SINDHANUR TRAFFIC PS CR.NO 54/2019 U/S 279,337,338 IPC
 •  2019-09-17

 •  ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯ ವೀಣಾ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕೆ 2 ಕಿ, ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
 • 17
 • Sep
LINGASUGUR PS CR.NO 224/2019 U/S 341,504,323,506,R/W 34 IPC
 •  2019-09-17

 •  ಜಾಗೀರ್ ನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯರ್ಾದಿದಾರಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಠಾಣೆಯಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ

Important

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


Services

Press Release

Click Here

Complaints

Click Here

New Beat System

Click Here

Missing Persons

Click Here

Unidentified Dead Bodies

Click Here

Stolen/Lost Vehicles

Click Here

Jana Snehi Police

Click Here

Photo Gallery

Click Here

Reward & Honour

Click Here