Daily News

 • 09
 • Jul
DEODURGA PS CR.NO. 123/2020 U/S 384, 504,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ, ಹಾಗೂ 3(1)(ಆರ್)(ಎಸ್),3(2)(ವಿ)(ಎ) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ 201 5
 •  2020-07-09

 •  ಹೂವಿನಹೆಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಳದಹೆಡಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲಿ
 • 09
 • Jul
DEODURGA PS CR.NO. 122/2020 U/S 78(3) KP ACT
 •  2020-07-09

 •  ಕಮದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿತನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದುಗಡ
 • 09
 • Jul
SIRWAR PS CR NO 89/2020 U/S 279,304(A) IPC
 •  2020-07-09

 •  ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗೋಖುಲಸಾಬನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ
 • 09
 • Jul
LiNGASUGUR PS Cr.No.164/2020 U/S 143,147,148,448,324,326,427,355,354 & 149 IPC
 •  2020-07-09

 •  ಹುನಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಯರ್ಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 12 ಕಿ.ಮೀ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ

Important

Please don’t Follow on Social networking rumors


Don’t involve or participate in Illegal activities like Matka, Gambling, Cricket betting, Etc....


If found illegal activities please inform us or call to Control Room phone: 9480803800 or 100


Services

Press Release

Click Here

Complaints

Click Here

New Beat System

Click Here

Missing Persons

Click Here

Unidentified Dead Bodies

Click Here

Stolen/Lost Vehicles

Click Here

Jana Snehi Police

Click Here

Photo Gallery

Click Here

Reward & Honour

Click Here