News

12
  • February

Yapaladinni Ps.Cr.No.09/2019 U/S 107 CRPC

¸ÀAQë¦Û ¸ÁgÁA±À.ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟ್ ದಾರನಿದ್ದು ಮತ್ತು  ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ & ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸದ್ಭಾವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಅವರಿಂದ ಕಲಂ.116(3) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸನ್ನಡತೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.