News

15
  • April

WEST PS PAR NO -30/2019 U/S 107 CRPC

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15.04.2019 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು, ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಕೆ..ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ,ಈ ಕೆಳಕಂಡ (ಕಮ್ಯೂನಲ್  ) ರೌಡಿಯಾದ, ªÀĺÀäzï d«ÄÃgï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï £ÀfÃgï CºÀäzï ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmï ºÁ.ªÀ: ªÀÄ£É £ÀA 10-11-37/47 (NPÉ ¨Ágï »AzÀUÀqÉ ©J¸ï.J£ï.J¯ï mÁªÀgï ºÀwÛgÀ) °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃqÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ಈತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ  ನಗರದ  ಜನರಲ್ಲಿ  ದ್ವೇಷಿದ ವಾತವಣವನ್ನು ಸ್ಟುಷ್ಟಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾತ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯೆತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಇವನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕದಡಿಸುವ, ಗಲಭೆ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವೆಸಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಾಪಸ್ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಆಪಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣೆ ಪಿ..ಆರ್ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 30/2019  ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ