News

15
  • May

SINDANOOR RURAL PS Cr No 77/2019 U/S 420,406,407,408,409,107,108,115 R/W 34 IPC

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À : ಆರೋಪಿತನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ CNX  ಕಂಪನಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಗೋದಾಮು, ಸರಕು ದಾಸ್ತಾನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2016 ರಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆರೋಪಿತನು ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಸಲಮರಿಕ್ಯಾಂಪಿನ ತನ್ನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 4670 ಚೀಲ (350.25 M.T) ಭತ್ತ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಹೇರಹೌಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಂ.SR/BOB/5672 ದಿ:18-01-2018 ರ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ.49,00,000/- ಗಳ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹಲೀಮಾ ಇವರು ಗ್ಯಾರೆಂಟರ್ ಇದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ 26-07-2018 ರಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಗೋದಾಮು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಸಹ ನೌಕರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಯ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂ.46/2019 ರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.77/2019, ಕಲಂ. 420, 406, 407, 408, 409, 107, 108, 115 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.