News

15
  • May

SHAKTINAGAR. PS Cr No 86/2019 U/S 109 CRPC

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- ದಿನಾಂಕ 15.05.2019 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 03:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಸಾ|| ಬಲ್ಲಟಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಾಗೇಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.